+31(0)561-615364

7 dagen p/w, van 8.00-22.00 uur!

Rembrandt Route Zoom

Rembrandt Route

Schrijf de eerste review van dit product

3-daags arrangement: Fietsen in het spoor van Rembrandt en zijn vrouw Saskia uit het Noord Friese St. Annaparochie, met bagageservice. Prijs per persoon:

Availability: In voorraad

€ 265,00
Ga direct naar boekingsdetails

Al meer dan 20 jaar de vakantiespecialist van Friesland!

 

Inhoud

Details

• maak kennis met de verborgen schatten van Fryslân
• logeren en dineren in Franeker en Leeuwarden
• fietsen in het Waddenland
• totale afstand: circa 120 km
• afstand per dag: 50 - 70 km
• 3 fietsdagen

Saskia Uylenburgh, de rechterhand van Rembrandt

LEEUWARDEN (NL) – Leeuwarden, Sint Annaparochie en Franeker zijn drie Noord-Friese plaatsen die een grote rol speelden in het leven van Saskia Uylenburgh (Leeuwarden, 2 augustus 1612 - Amsterdam, 14 juni 1642) en de wereldberoemde kunstschilder Rembrandt van Rijn (Leiden, 15 juli 1606 of 1607 - Amsterdam, 4 oktober 1669). Zij trouwden 22 juni 1634 in de kerk, daar waar nu de Van Harenskerk in Sint Annaparochie staat. Maar dat is niet zo spannend als de connecties die de vermogende Leeuwarder familie Uylenburgh had, bijvoorbeeld met de Oranjes en de Amsterdamse kunstwereld. Saskia’s vader was in 1584 als rechtsgeleerde bij prins Willem van Oranje toen hij in de Prinsenhof in Delft werd vermoord. Het huis van Saskia’s ouders, Ossekop 11 in Leeuwarden, biedt ook in de 21-ste eeuw onderdak aan juristen, namelijk aan de bekende strafpleiters Wim en Hans Anker.

Sfeer-van-weleer-arrangementen
Het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, creëerde een driedaags fiets- en autoarrangement om de sporen van Saskia en Rembrandt in het noorden van de provincie Fryslân te kunnen volgen: www.rembrandtroute.nl
In het kader van dit bijzondere sfeer-van-weleer-arrangement brengt men de eerste nacht door in de meer dan twee eeuwen oude Stadsherberg van Franeker, dit op basis van half pension, dus inclusief een diner op de dag van aankomst. Het Planetarium van Eise Eisinga (1774-1781), het tegenoverliggende schitterende stadhuis (1591-1594), de voormalige universiteit (1585) en talrijke andere zeer bezienswaardige monumenten bevinden zich op loopafstand van uw historische hotel.

De tweede dag dat men in Friesland is, fietst of rijdt men van Franeker, via St. Annaparochie en Bartlehiem naar een prachtig  charmehotel in hartje Leeuwarden. In het oude centrum van de Friese hoofdstad en Nassau-stad kan men aan de hand van een wandelkaart ongestoord fantaseren over het leven van de familie Uylenburgh en wandelingen van Saskia en Rembrandt van de Ossekop, langs de grachten en door de Grote Kerkstraat naar de dikke, scheve en kromme Oldehove, de toren die een Martinitoren (Groningen) moest worden, maar niet werd. Voor een vergaande kennismaking met de historie van stad en ommeland en met de Uylenburghs zijn het nieuwe Fries Museum aan het Wilhelminaplein en paleis- en kermamiekmuseum Prinsessehof in de Grote Kerkstraat een must.

Voor auto- en motorrijders eindigt de Tour d’Amour van Saskia en Rembrandt in Leeuwarden. Fietsers rijden de derde dag via de zuidelijke route terug naar startplaats Franeker, waar op de dag van aankomst, dag 1, de auto werd geparkeerd.

Friese Elfsteden en Waddenland
Toen Rembrandt Saskia leerde kennen, in de 17-de eeuw, bestonden de Friese Elfsteden (1118-1456) en de Elfstedentocht op de schaats ook al. Om de fietstocht zo aantrekkelijk mogelijk te maken, worden boekers van het Rembrandroute fietsarrangement ook een stukje langs de fameuze schaatsroute geleid, inclusief een bezoekje aan het wereldwijd bekende Elfstedenbruggetje van Bartlehiem. Onderweg kan men ook genieten van romantische terpdorpen, hun verborgen schatten en het Waddenland (gemeente Het Bildt) dat Rembrandt tijdens één van zijn wandelingen met Saskia schetste.

Saskia Uylenburgh
Saskia Uylenburgh (ook wel ‘Van Uylenburgh’) werd 2 augustus 1612 gedoopt in de Grote Kerk in Leeuwarden als een van de acht kinderen van de jurist Rombertus Uylenburgh en Sjoukje Ozinga, Ossekop 11 in Leeuwarden. Bij haar geboortehuis, nu het kantoor van het bekende Friese advocatenduo Hans en Wim Anker, staat een plaquette.

Rechtsgeleerde Uylenburgh was een van de felle voorstanders van de oprichting van een eigen, Friese universiteit in Franeker. De Universiteit van Franeker of Academie van Friesland (Latijn: Academia Franekerensis) werd in 1585 opgericht door de Staten van Friesland (tot 1604 tevens het curatorium). De Friese stadhouder Willem Lodewijk was ook een groot voorstander van de oprichting, waartoe in 1584 besloten werd. Rombertus Uylenburgh, toen ook burgemeester van Leeuwarden en afgezant van Friesland in Den Haag, zou op 10 juli 1584, de dag van de aanslag in Delft op Willem van Oranje, hebben onderhandeld over de oprichting. De Friezen wilden een eigen academie omdat het goedkoper was dan studeren in Leiden; de ouders beter op het gedrag van hun kinderen konden letten; het was goed was voor de ontwikkeling van de bevolking en het geld dat de studenten zouden uitgeven dan in de provincie zou blijven.

De moord
10 juli 1584 lunchte Uylenburgh met zijn zus, vrouw en dochter met prins Willem van Oranje (bijnaam Willem de Zwijger) in het Prinsenhof te Delft om hem te informeren over het unieke Friese rechtssysteem. Na afloop van de maaltijd liep hij naar zijn slaap- en werkvertrek. Daar, bij de trap, werd hij opgewacht door de Fransman Balthasar Gerards (die zich voordeed als de protestant François Guyon) die Van Oranje van dichtbij doodschoot met een pistool.   
Willem (slot Dillenburg, 24 april 1533 – Delft, 10 juli 1584), prins van Oranje, graaf van Nassau-Oranje, Katzenelnbogen, Vianden en Diez, werd in Nederland Vader des Vaderlands genoemd. Hij was eerst stadhouder voor de koning van Spanje, maar later de aanjager en opstandelingenleider van de Opstand tegen de landsheer van de Spaanse Nederlanden, Filips II.

Huwelijk Saskia en Rembrandt
8 juni 1633 verloofden Saskia en de Leidense molenaarszoon en kunstschilder Rembrandt van Rijn zich. Waarschijnlijk heeft ze de toen nog niet zo bekende kunstenaar leren kennen via haar oom, de Amsterdamse kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh. De kunstschilder, die in 1631 van Leiden naar Amsterdam verhuisde, was werkzaam in Uylenburgh’s atelier in de Sint Antoniebreesraat in Amsterdam en was daar ook in de kost. Rembrandt was toen al gespecialiseerd in portretten.  

Op 10 juni 1634 verscheen Rembrandt in de Sacristie van De Oude Kerk in Amsterdam, waar de Commissarissen van Huwelijkse Zaken zetelden. Hij vroeg hen om toestemming voor het huwelijk met Saskia. Hij moest daarvoor door de 'Roodeur' waarboven de tekst stond geschreven: 't haest getrout dat lange rout'. Deze tekst verwijst naar het Amsterdamse gezegde "door de roodeur gaan.”  Voor Saskia zette predikant Johannes Silvius de handtekening in het ondertrouwregister. Silvius was getrouwd met een nicht van Saskia. Op 22 juni 1634 traden Saskia Uylenburgh en Rembrandt van Rijn in het huwelijk in de oude kerk, op de plek van de huidige, modernere Van Harenskerk in Sint Annaparochie, in het noorden van Friesland. Bij die plechtigheid was geen familie van Rembrandt aanwezig!

Sint Annaparochie en Franeker
Saskia was in het huwelijksjaar 1634 woonachtig in Sint Annaparochie en in Franeker. Op zevenjarige leeftijd verloor Saskia haar moeder. In 1624 stierf ook haar vader, zodat ze op twaalfjarige leeftijd wees was. Ze werd opgenomen in het gezin van haar oudere zuster Hiskje van Uylenburgh in Sint Annaparochie, die getrouwd was met de jurist Gerrit van Loo, secretaris van de grietenij (gemeente) het Bildt, hoofdplaats Sint Annaparochie. In Franeker was ze hulp in de huishouding bij haar zwager, de Poolse hoogleraar Johannes Maccovius, na het overlijden van diens vrouw.

Amsterdamse periode
Uit het huwelijk met Rembrandt kwamen vier kinderen. Drie overleden kort na de geboorte (1636, 1638, 1640). Titus, geboren in 1641 en genoemd naar Saskia’s zus Titia, bereikte wel de volwassen leeftijd. In 1639 verhuisde het echtpaar van de Nieuwe Doelenstraat naar een woning in de Jodenbreestraat, nu het Rembrandthuis. Saskia had niet alleen een grote artistieke invloed op Rembrandt, maar was ook zakelijk begaafd en stond model voor vele schilderijen. Ze kon door haar afkomst uit een gegoede familie — veel beter dan haar minder gemanierde man — omgaan met opdrachtgevers: voorname rijke personen.

Saskia stierf 14 juni 1642 op 29-jarige leeftijd in Amsterdam. Dat was kort nadat Rembrandt in het bijzijn van haar de Nachtwacht had voltooid. Ze werd begraven in de Oude Kerk. Door de treurnis om het verlies van zijn grote liefde en “vennoot” raakte Rembrandt geruime tijd geen kwast meer aan. Tien jaar lang richtte hij zich op etsen en tekeningen. In 1649 legde hij het werk helemaal stil met een faillissement als gevolg. De schilder en tekenaar moest in 1662 Saskia’s graf aan de kerk terug verkopen, achteraf niet verkeerd. Zodoende bleef het graf bewaard voor het nageslacht. De verkoop Saskia’s graf was nodig om de begrafenis van Hendrickje Stoffels te kunnen bekostigen. Hendrickje Stoffels (Bredevoort, 1626 – Amsterdam, juli 1663) was een schildersmodel ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en partner van Rembrandt na het overlijden van Saskia. Hendrickje en Rembrandt kregen in 1654 een dochter, in een periode dat hij grote schulden had en zelfs zijn huis moest verkopen. Ieder jaar is op 9 maart een herdenking rond het graf van Saskia. De Oude Kerk organiseert dan om 08.39 uur het Saskia-ontbijt, omdat dan een lichtstraal op haar grafzerk valt.

Verstandhouding families
De verstandhouding tussen de rijkje Van Uylenburghs en de arme familie Van Rijn was niet altijd goed, al waren de Van Uylenburghs wel altijd van de partij bij alle belangrijke familiegebeurtenissen, dit in tegenstelling tot de familie Van Rijn. Die was bijvoorbeeld niet bij de huwelijksplechtigheid in Sint Annaparochie, begrijpelijk gezien de relatief hoge reiskosten voor een molenaarsgezin. Eens daagden Sakia’s ouders Rembrandt voor het Hof van Friesland omdat hij het familiefortuin van de Uylenburghs zou verbrassen. Rembrandt, die opmerkelijk genoeg werd verdedigd door Saskia’s broer Ulricus, verloor de zaak. Rembrandt stierf straatarm in 1669. Hij ligt begraven in de Westerkerk in Amsterdam.

Uniek boek over Saskia, de vrouw van Rembrandt

LEEUWARDEN (NL) – meer dan 400 jaar geleden werd Saskia Uylenburgh geboren in de hoofdstad van de provincie Fryslân, Leeuwarden. Zij was de enige vrouw met wie Rembrandt formeel trouwde. Na tien jaar archiefonderzoek schreef kunsthistoricus en Rembrandt-kenner Ben Broos haar levensverhaal dat de basis vormt van Friesland Holland’s Rembrandtroute.

In zijn 160 pagina’s tellende, rijk geïllustreerde boek ‘Saskia, de vrouw van Rembrandt’, treedt de in Noord-Friesland opgegroeide Saskia uit de schaduw van de wereldberoemd geworden kunstschilder Rembrandt. Broos schetst haar Friese en Amsterdamse milieu, haar vriendschappen, haar ambities en haar emoties. De lezer krijgt een beschrijving van haar jeugd in Leeuwarden, hoe ze korte tijd bij een beruchte professor in Franeker woont en zes jaar tussen de Bildtboeren in Sint Annaparochie, waar ze met Rembrandt is getrouwd. In Amsterdam krijgt ze vier kinderen van wie alleen Titus langer dan enkele weken leeft. De Uylenburghs, haar familie, leveren de peetooms en peettantes, niet de Van Rijns uit Leiden. In de tien jaar waarin Rembrandt gelukkig met haar is, maakt hij van Saskia zo’n tien schilderijen, zes etsen en meer dan twintig tekeningen. Die worden allemaal afgebeeld, naast een keur van documenten. Ze sterft dertig jaar jong, in het jaar waarin Rembrandt De Nachtwacht schildert.

Info: www.rembrandtroute.nl

Aankomstdag
Naar wens.

Aantal fietsdagen
3 dagen

Startplaats
Hotel in Franeker

Prijsinformatie

Inclusief
Reserveringskosten
• 2x overnachting in comfortkamer met royaal ontbijt
• 2 x ‘s avonds een goed 3-gangendiner
• Bagagevervoer van hotel naar hotel
• Pech-onderweg-service
  (andere of vervangende huurfiets of vervoer van eigen fiets naar de fietsenmaker in de buurt van het reisdoel)
• Toeristenbelasting
• Route-informatiemap (ontvangt u na boeking en betaling)


NIEUW:
• Gratis Friesland Vakantiepaspoort (uniek vijftalig informatieboekje over Friesland t.w.v. € 4,95)


Exclusief
• Reis- en annuleringsverzekering
• Lunches en drankjes

Dagprogramma

Dag 1

Aankomst in hotel in *Franeker (eerste dag, 1e fietsdag)
De eerste dag wordt u in de namiddag in het hotel verwacht. Als u eerder aankomt, kunt u nog niet op uw kamer, maar u kunt dan ‘s morgens al wel beginnen met het bezoek aan Franeker. Diner in uw hotel in Franeker.

Dag 2

2de fietsdag.
U fietst van Franeker via St. Annaparochie en Bartlehiem naar Leeuwarden.
Een energiek ontbijt vormt de basis voor uw tweede fietsdag. Diner in uw hotel in Leeuwarden.

Dag 3

3de fietsdag (laatste dag) Na een royaal ontbijt fietst u over een bezienswaardig traject langs de dorpen Deinum en Dronrijp terug naar startplaats Franeker. Misschien heeft u nog tijd over voor een bezoek aan die ene bezienswaardigheid die u nog even goed wilt bekijken.

*De overnachtingsplaatsen/hotels kunnen anders zijn dan beschreven in het dagprogramma i.v.m. beschikbaarheid.

Accommodaties

Hotels
U verblijft de eerste nacht in hotel de Stadsherberg in Franeker en de tweede nacht in het Eden Oranje Hotel in Leeuwarden. U overnacht in comfortkamers met de sanitaire voorzieningen op de kamer.

Niveau
3 tot 4 pompeblêden

Avonddiners
De hotels in Franeker en Leeuwarden beschikken over een eigen restaurant.

Parkeerfaciliteiten
U kunt de auto gratis parkeren bij het starthotel. Ze hebben alle een goede berging voor uw fiets.

Fiets
U kunt uw eigen fiets meebrengen of bij Friesland Holland Tourist Information een Batavus Top Bike huren.

Routekaart, bezienswaardigheden
Map met kaart en gidsen met bezienswaardigheden ontvangt u na boeking.

Informatie

Informatiemap

Per boeking ontvangt u een uitgebreid informatiepakket:

• Friesland Travel Guide Tourist Atlas (viertalig, 260 pagina's)
• Vakantiepaspoort Fryslân
• Toeristenkaarten en magazines
• Routekaarten met fietsknooppunten
• Situatiekaartjes van de Elfstedenroute naar de logeeradressen en vice versa
• Elfsteden stempelkaart (per persoon)
• Gasteninformatie met gereserveerde logeeradressen, traject en afstand per dag en overige praktische informatie
• Bagagelabels
• Boekingsvoorwaarden 

Het is mogelijk om meerdere pakketten te bestellen.

Afhankelijk van het gekozen arrangement, zal er een relevante selectie van bovenstaande documenten in uw informatiepakket zitten.

Extra nacht

Indien u geen zin meer heeft om aan het eind van de laatste dag nog naar huis te rijden, kunt u ervoor kiezen een extra nacht door te brengen in het starthotel.
Het is verstandig deze extra nacht al tijdens de boeking van het arrangement te reserveren.

Service

Bagage Service

In de periode van 21 maart tot en met 21 oktober kunt u gebruik maken van de bagageservice van Friesland Holland.

Hoogseizoen
In de maanden mei, juni, juli, augustus en september mag u op elke gewenste dag een Friesland Holland arrangement met bagagevervoer starten.

Laagseizoen
Indien bij de prijs van een fietsarrangement de bagageservice is inbegrepen, dient u in de maanden maart, april en oktober te starten op een zondag of een maandag. Mocht u gedurende het laagseizoen op een andere dag willen starten dan rekent Friesland Holland u voor deze service € 25 extra per persoon per arrangement.

Het informatiepakket dat u thuis gestuurd krijgt bevat bagagelabels die u moet bevestigen aan uw koffers om gebruik te kunnen maken van onze bagageservice. Uw bagage (max. 15 kilo) dient om 9.00 uur bij de receptie van het logeeradres te staan. Deze wordt opgehaald door een chauffeur van Friesland Holland en tussen 9.00 en 18.00 uur netjes bij de volgende accommodatie afgeleverd. Bezorgtijden kunnen uitlopen als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden.

Bagageservice voor groepen vanaf 10 personen is het gehele jaar mogelijk op aanvraag.

Mobiliteitsgarantie

Bij de prijs van ieder Friesland Holland fietsarrangement is de mobiliteitsgarantie inbegrepen. Met deze unieke service bent u in de provincie Friesland, met uitzondering van de eilanden, verzekerd van vervangend vervoer als u onderweg pech of een ongelukje heeft met uw eigen fiets of met een huurfiets en deze ter plekke of in de werkplaats van een fietsenmaker in de buurt niet binnen een uur te repareren is. U krijgt dan een goede vervangende fiets met 7 versnellingen en tassen te leen en/of u wordt kosteloos met de Friesland Holland Assistance-wagen naar de eindbestemming van de dag gebracht. De Friesland Holland Assistance-wagen kan op uw verzoek uw eigen defecte fiets voor reparatie naar een fietsenmaker nabij het logeeradres brengen. Uiteraard zijn de kosten van de reparatie van uw eigen fiets voor uw eigen rekening. In ieder geval kunt u met Friesland Holland Assistance uw reis vervolgen. De service wordt verleend van 21 maart tot en met 21 oktober, 7 dagen van de week, van 10.00 tot 18.00 uur. Een bandenplakset wordt bij het huren van een fiets meegeleverd.


Tip: Monteer anti-lek-banden. Onze huurfietsen zijn ook daarmee uitgerust. De kans op een lekke band is dan minimaal.

Fietshuur info

Van vouwfiets tot e-bike

Rent-a-Topbike®:

E-bike: Gazelle Orange Excellent Innergy.
E-bike: Gazelle Orange Excellent Innergy.

Verhuur van exclusieve fietsen door Friesland Holland Travel

Het fietsverhuurbedrijf van het bureau voor toerisme Friesland Holland heet Rent-a-Topbike®. Het heeft zich gespecialiseerd in de verhuur en bezorging — op een locatie in Friesland — van luxe en exclusieve fietsen voor fietsarrangementen van Friesland Holland Travel.

De huurfietsen van Rent-a-Topbike zijn géén typische huurfietsen zoals fabrikanten die maken voor fietsverhuurders. En ze zijn ook niet allemaal van hetzelfde merk. De variatie is groot, vooral bij elektrische fietsen. Deze worden vaak gehuurd door toekomstige kopers van een e-bike om te ontdekken wat dé fiets voor hen is. Afhankelijk van het fietsarrangement kan men bijvoorbeeld twee tot vier totaal verschillende pedelecs, elektrofietsen met trapondersteuning, uitproberen.


Toerfietsen

Huurprijs: € 12,00 per dag
Voor volwassenen heeft Rent-a-Topbike heel mooie fietsen voor het afleggen van grote afstanden. Deze lichtlopende en zeer comfortabele tweewielers hebben een sportief aluminium design-frame, 7 of meer versnellingen, vering, betere remmen, anti-lekbanden en een fietstas. Zadel en stuur zijn heel eenvoudig snel te verstellen, zonder sleutel!
Iedere fiets is voorzien van een frameslot en een kabelslot voor bevestiging aan een lantaarnpaal, hekwerk of ander onroerende goede, dit ter voorkoming van diefstal.


Kinder-toerfietsen

Huurprijs: € 7,50 per dag
Voor de kids worden ook topfietsen met versnellingen ingezet. Lekker stoer door stad en land!


Elektrische fietsen

Huurprijs: € 22,00 per dag
Het nieuwe fietsen: de wereld verkennen op een e-bike. Rent-a-Topbike verhuurt elektrofietsen met trapondersteuning van topmerken als Gazelle, Koga, Giant, Batavus, Sparta, Trek en Pointer in allerlei uitvoeringen.

Zie de elektromotor, die wordt gevoed door een eenvoudig op te laden accu, als een duwtje in de rug. Het is geen volledige aandrijfbron: u moet nog wel trappen. U heeft de keuze uit drie tot vijf ondersteuningsstanden.

De actieradius van een e-bike ligt tussen de 75 en 200 km. Het bereik wordt beïnvloed door hoe vaak u de motor inzet, de weersomstandigheden, het wegdek, de temperatuur, het gebruik van de versnellingen en uw eigen gewicht en kleding (luchtweerstand). De pedelecs zijn wettelijk begrensd op 25 km per uur. Die snelheid haalt u in de hoogste ondersteuningsstand en in de hoogste versnelling. U gebruikt dan wel veel stroom!

U moet de accu na iedere etappe van de route, in uw hotel of bed and breakfast, even opladen. De oplader zit in de fietstas. Soms is het noodzakelijk tussentijds even bij te laden. Houd de batterijcapaciteitsmeter in de gaten!

MTB’s (Mountain Bikes)

Huurprijs: € 15,00 per dag
Rent-a-Topbike heeft de betere cross country fietsen van Merida voor onder andere de Friese Wouden-route in de omgeving van Appelscha.

ATB’s (All Terrain Bikes)

Huurprijs: € 15,00 per dag
De ATB’s van Rent-a-Topbike, ook van het topmerk Merida, zijn snelle fietsen, speciaal ontwikkeld voor gebruik op asfalt en op bospaden, voor lange tochten. De speciale ATB’s trappen extra licht en hebben antilekbanden.

Vouwfietsen

Huurprijs: € 12,00 per dag
Hoogwaardige vouwfietsen met grotere wielen en versnellingen.

Bike steppers

Huurprijs: € 12,00 per dag
Sport- en fitness fiets.

Kinderzitjes

Huurprijs: € 3,00 per dag
Voor het veilig vervoeren van kinderen zijn kinderzitjes beschikbaar voor montage achter of voor op de fiets.

Kidcar + toerfiets of e-bike

Huurprijs combinatie met toerfiets: € 17,00 per dag
Huurprijs in combinatie met e-bike:  € 29,00 per dag
Een veilige en comfortabele manier om kinderen tot en met 6 jaar mee te nemen tijdens uw fietsvakantie is de combinatie van een zogenaamde kidcar, een kinderfietsaanhanger en een toerfiets (of e-bike) als “trekker”. In de aanhanger is plaats voor twee kinderen. Onderweg zijn ze goed beschermd tegen weer en wind. Bovendien kunnen nog extra spulletjes, bijvoorbeeld speelgoed, mee.

Kidcar

Huurprijs: € 10,00 per dag
U kunt ook alléén een kidcar huren om deze achter uw eigen fiets te koppelen. De koppeling is eenvoudig door u zelf te monteren.
 
Bezorgkosten

€ 7,50 per fiets, kidcar of kinderzitje
Voor het bezorgen van fietsen en kidcars in Friesland wordt een kleine vergoeding gevraagd: € 7,50 per fiets, ongeacht de duur van de huurperiode. De fietsen en extra’s worden de eerste dag, op de eerste fietsdag voor 10.00 uur bij het logeeradres (de start- en finish-accommodatie) afgeleverd en aan het eind van de huurperiode, op de laatste fietsdag, weer om 18.00 uur opgehaald.

Recensie(s)

Schrijf uw eigen review

U beoordeeldt: Rembrandt Route

Hoe waardeert u dit product? *

  1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren
Algemene beoordeling

Boekingsvelden

Datum selecteren

* Verplichte velden